Netværk for tosprogsansvarlige pædagoger

VidenCenter for Integration har etableret et netværk for tosprogsansvarlige pædagoger.

Formået med netværket for tosprogsansvarlige pædagoger er at sikre formidling af viden, vejledning og erfaringsudveksling på hele daginstitutionsområdet.

Netværket er desuden ’talerør’ for de tosprogansvarlige pædagoger. Vi kan dermed på baggrund af efterspørgsel og behov udbyde de rette tilbud - i form af:

  • Kurser
  • Temadage
  • Materialeudvikling

Tosprogsvejlederne er tovholder på møderne, der afholdes ca. tre gange årligt.