Kommunal statistik

Statistik og fakta om tosprogsområdet i Silkeborg Kommune

Folketal efter område og herkomst pr. 1. juli:


2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Folketal i alt 88.337 88.694 89.241 89.334 89.637 89.950 90.372
Dansk oprindelse 83.655 83.804 84.026 83.959 84.039 84.003 83.977
Indvandrere 3718 3890 4153 4296 4475 4794 5214
Efterkommere 964 1000 1062 1079 1123 1153 1181
Indvandrere + efterkom.. 4682 4890 5215 5375 5598 5947 6395
Indvandrere + efterkom.. i % af samlet folketal 5,3 5,5 5,8 6 6,2 6,6 7,1

Kilde: Danmarks Statistik

Indvandrere
er personer født i udlandet, hvis forældre begge (eller den ene hvis der ikke findes oplysninger om den anden) er udenlandske statsborgere eller født i udlandet. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er født i udlandet, opfattes personen også som indvandrer.

Efterkommere er personer født i Danmark af forældre, hvoraf ingen er dansk statsborger født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er udenlandsk statsborger, opfattes personen også som efterkommer.

Resten af befolkningen er af dansk oprindelse