Evalueringer og rapporter til før-skoleområdet

Her på siden finder du de vigtigste af de forskningsprojekter, evalueringer, rapporter og henvisninger, der er målrettet tosprogede børn inden for før-skoleområdet.

_____________________________________________________
_____________________________________________________

På Syddansk universitet har man i forbindelse med udvikling af ny viden om sprogindsatser og om, hvordan pædagoger bedst understøtter børns behov, igangsat to store forskningsprojekter:

Fart på sproget
Et forskningsprojekt om sproglig udvikling hos børn i dagtilbud.
Projektets formål er at udvikle og afprøve et program baseret på strukturerede legeaktiviteter til styrkelse af sprogtilegnelsen hos børn i 3-6-årsalderen.
Om fart på sproget

Spell
Sprogtilegnelse via legebaseret læsning.
Center for Børnesprog gennemfører i perioden 2012 til og med 2015 forskningsprojektet SPELL – Sprogtilegnelse via legebaseret læsning. Projektets formål er at udvikle og afprøve et program til at støtte den sproglige udvikling hos børn i 3-6-årsalderen.
Om Spell

_____________________________________________________

EVA: Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn
Af den seneste rapport: 'Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn', 2008 gennemført af evalueringsinstituttet EVA fremgår det, at den sprogstimulering, som kommunerne giver tosprogede børn med behov for at udvikle deres danske sprog, fungerer bedre end for fem år siden.
Rapporten om sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn

_____________________________________________________
_____________________________________________________