Skattekisternes indhold

Børn i 40 af Silkeborg Kommunes daginstitutioner har nu glæde af Skattekisterne

I Silkeborg Kommune cirkulerer næsten 1000 gode børnebøger rundt i 40 institutioner til glæde for både tosprogede og etnisk danske børn. Bøgerne, som er velegnet til dialogisk oplæsning, indgår i de såkaldte Skattekister, som KompetenceCenter for Integration har udviklet med vejledninger og idemateriale til hver enkelt titel.

Skattekister med materialer og vejledninger

Med i skattekisterne følger forskellige konkrete materialer, der understøtter bøgernes indhold, lige fra spil til konkrete genstande og cd'er med musik, der er lavet særligt til skattekistens bøger. Derudover er der udviklet foldere til samtlige bøger ud fra en systematisk pædagogisk metode, hvor der arbejdes med de sproglige elementer i bøgerne.

Download bogfoldere til det pædagogiske arbejde

Tre målgrupper

Materialet er målrettet tre forskellige alderstrin. Til hver aldersgruppe er der fire forskellige sæt skattekister:

  • Til de 3–4-årige er der samlet 20 bøger
  • Til de 4–5-årige er der 36 bøger
  • Til de 5-6-årige er der 36 bøger

Børnene har således mulighed for at få høre og opleve knap 100 forskellige gode børnebøger i løbet af børnehavetiden.

Skattekisterne cirkulerer cirka hvert kvartal, så alle 40 institutioner årligt i alt modtager 12 skattekister.

Skattekisternes indhold

Foto Galleri