Bogfoldere

VidenCenter for Integration har fået udarbejdet en mængde materialer til dialogisk oplæsning, som alle dagtilbud og skoler i Silkeborg Kommune kan bruge.

I forbindelse med forskellige udviklingsprojekter på førskoleområdet og i indskolingen har VidenCenter for Integration udarbejdet en lang række materialer - som er lige til at hente og bruge.

Materialerne består af såkaldte bogfoldere udarbejdet til en række velvalgte børnebøger, der giver pædagogen/læreren konkret inspiration til samtaler med børnene om bogens sprog og indhold.
Der følger desuden en bogquiz med til hver bog samt en vejledning.

Adgang til materialerne

Nogle af materialerne har vi købt rettighed til at bruge internt i Silkeborg Kommune. Det betyder, at de kun kan findes på enten Kommunens hjemmeside, på ZoomIN (småbørnsområdet) eller på Fællesnettet (indskolingen og fritidsdelen).

Andre materialer har vi selv udarbejdet. Se menuen til venstre.

På fællesnettet finder du:

  • Introduktion til dialogisk læsning
  • Bogfoldere målrettet børnehaveklassebørn
  • Bogfoldere målrettet fritidsdelen
  • Litteraturlister

Klik på: Arkiv > Videndeling og dokumenter > Tosprogede elever > Dialogisk læsning

På ZoomIN finder du:

  • En vejledning til dialogisk læsning
  • Bogfoldere til 4-5-årige i børnehaven
  • Bogfoldere til 5-6-årige i børnehaven
  • Litteraturlister

 Klik på: Afdelinger > Børn og Familie > dagtilbudsområdet > sprogvurdering/sprog