Sprog og læsning

Silkeborg Kommune har udarbejdet en Sprog- og Læsestrategi for at styrke børn og unges sprog og læsning.

I Silkeborg Kommune skal børns og unges sprog og læsning styrkes. Kommunen har derfor udarbejdet en Sprog- og Læsestrategi, som indeholder beskrivelse af plan, mål, ramme, retning og kvalitet for en sammenhængende indsats i sundhedspleje, dagtilbud og skole.

Strategiens mål

Strategien omfatter børn og unge 0-18 år. De overordnede mål er:

  • At alle børn og unge har en optimal sprog- og læseudvikling.
  • At børn og unges sprog- og læsefærdigheder dokumenteres og forbedres.
  • At den fælleskommunale sprog- og læsestrategi konkret udmøntes i alle dagtilbud, på alle skoler og på kommunens understøttende centre.

Lokale handleplaner

Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes Sprog- og Læsestrategi skal alle institutioner udarbejde en lokal handleplan.

Planen skal bl.a. indeholde afsnit om, hvordan den enkelte skole arbejder med sprog og læsning i forhold til tosprogede elever.

 

 Sølystskolens sprog- og læsehandleplan 

 

 

 

Find inspiration til jeres handleplan

Sølystskolen i Silkeborg har sammen med KompetenceCenter for Integration udviklet en lokal sprog- og læsehandleplan, hvor tosprogede elevers læringsbehov er medtænkt. Brug eventuelt planen som inspiration til jeres skoles handleplan. 

Hent Sølystskolens læsehandleplan og Silkeborg Kommunes Sprog- og Læsestrategi via linksene til højre.

Redskaber til  før-under-efter sprog-og læseaktiviteter

Som supplement til vores Sprog- og læsehandleplan og pjecen Udvikling af sprog- og læsefærdigheder hos tosprogede har vi udarbejdet et kompendium med masser af konkrete ideer og redskaber til, hvordan man kan arbejde med læseprocessens 3 faser: før-under-efter sprog- og læseaktiviteter. Se materialet