Netværk for lærere i den supplerende undervisning

KompetenceCenter for Integration er tovholder for et netværk af undervisere, der varetager arbejdet med den supplerende undervisning i dansk som andetsprog på skolerne.

Formålet med netværket for lærere i den supplerende undervisning er at skabe et forum for formidling af viden, vejledning og erfaringsudveksling. Dette kan være til inspiration for undervisningsopgaven i dansk som andetsprog og integrationsopgaven på den enkelte skole - men også for det samlede skolevæsen.

KompetenceCentret er tovholder for netværket, men der lægges op til stor grad af deltagerengagement.

Der afholdes tre årlige møder i netværket.