Følgegruppe til integrationspolitik

Fra ord til handling

Integrationspolitikken blev vedtaget i byrådet den 27. april 2009 med en forventning om, at direktionen sikrer den passende og relevante dimensionering af følgegruppen.

Følgegruppe med lederrepræsentanter

Der dannes en følgegruppe til integrationsindsatsen med repræsentanter fra afdelinger og stabe, der varetager integrationsopgaver.

Følgegruppen skal virke som inspirator og sparringspartner for afdelinger og stabe, og i samarbejde med de respektive fagudvalg er følgegruppen ansvarlig for udarbejdelse af og opfølgning på handleplaner og evalueringer.

Følgegruppen består af repræsentanter på lederniveau.