Vejledninger til skoleområdet

Her finder du de mest relevante vejledninger og sites, der er udarbejdet for at understøtte arbejdet med sprogstimulering, undervisning og integration af tosprogede børn og unge i skole.

_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

Organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede elever - en vejledning 2007
Undervisningsministeriet har udgivet denne publikation, som indeholder værktøjer og inspiration til kommunale beslutningstagere og praktikere om tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen i dansk som andetsprog. Publikationen præciserer regelsættet om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog.
Organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede elever

_____________________________________________________

Guider til at løfte fagligheden for tosprogede elever i skolen
Tosprogs-Taskforcen har udarbejdet en guide, som har fokus på tosprogede børn i skolen. En praktisk håndbog med viden og konkrete redskaber, som kan understøtte kvaliteten af sprogmiljøet i skolen for tosprogede elever.
TosprogsTaskforcens guide til tosprogede børn i skolen

_____________________________________________________

Guider til at løfte fagligheden for tosprogede børn i fritidstilbud
Tosprogs-Taskforcen har udarbejdet en guide, som har fokus på tosprogede børn i fritiden. En praktisk håndbog med viden og konkrete redskaber, som kan understøtte kvaliteten af sprogmiljøet i fritiden for tosprogede børn.
TosprogsTaskforcens guide til tosprogede børn i fritidstilbud

_____________________________________________________

Plads til forskellighed – at arbejde med kultur og konflikt i folkeskolen
Denne publikation er et inspirationsmateriale udviklet på baggrund af erfaringerne fra et udviklingsarbejde “Flerkulturel Rummelighed i Skolen”. Undervisningsministeriet har støttet det bagvedliggende forsøgs- og udviklingsarbejde samt udarbejdelse og udgivelse af denne publikation.
Plads til forskellighed – at arbejde med kultur og konflikt i folkeskolen

_____________________________________________________

Undervisning i demokrati
Publikationen, som er udgivet af Undervisningsministeriet, giver lærere og ledere i grundskoler og ungdomsuddannelser inspiration til arbejdet med demokrati i undervisningen. Publikationen har fokus på medborgerskab, skolen som lokalt demokrati samt et godt undervisningsmiljø. Materialet kan anvendes i en målrettet indsats på skoler med mange tosprogede elever.
Undervisning i demokrati

_____________________________________________________

TosprogsTaskforcen
Undervisningsministeriets Tosprogs-Taskforce arbejder for at styrke tosprogede børn og unges sprogudvikling. Som et led i dette samler og videregiver Tosprogs-Taskforcen gode erfaringer, redskaber og metoder fra hele landet. På hjemmesiden kan du som pædagog, lærer eller leder finde et hav af inspiration og vejledning til arbejdet med undervisning og integration i dagtilbuddet og på skolen.
tosprogstaskforce.dk

_____________________________________________________
_____________________________________________________